Multaj en la mondo subskribis la peticion ! Kaj Vi ?

Ambaŭ francaj entreprenoj favoras Esperanton, kaj subtenas tiun internacian peticion.
Ces deux entreprises françaises sont favorables à l'espéranto et soutiennent la pétition internationale.

BONVENON!

Bienvenue - Merħba  - I mirëpritur - Bienvenido - 歡迎 - Laukiamas - Welcome -   ברוך הבא - Benvenuto - ترحيب - Velkommen - სტუმარს - Willkommen -Benvinguda  - Powitanie - 환영 - Boas-vindas - добро пожаловать - Bun venit - Ласкаво просимо - Chào mừng - Welkom

ATENTU: ni provizore kreis subpaĝojn rekte alireblajn por kelkaj lingvoj.

 

 

Bonan novan jaron 2017 al ĉiuj!20/01/2017


Komunikaĵo N°5

  

La projekto « TUJ » komencas sian kvaran jaron.

Bonvolu kontakti Thierry Saladin <thierry_saladin@yahoo.fr>

 

La skipo de tuj.free.fr

____________________

 


Bonan novan jaron 2016 al ĉiuj!12/01/2016

Komunikaĵo N°4

 

 

 

La projekto « TUJ » daŭrigas sian vivon (peticio, prelegoj kaj vestaĵoj). Tamen ni alvokas volontulo(j)n, por zorgi pri tiu hejmpaĝaro.

Bonvolu kontakti Thierry Saladin <thierry_saladin@yahoo.fr>

 

La skipo de tuj.free.fr___________________________________


Bonan novan jaron 2015 al ĉiuj!


Indiana legendo,

Unu tagon, diras la legendo, okazis grandega arbarofajro. Terurigitaj, konsterniĝintaj estis ĉiuj bestoj, senhelpe spektantaj la katastrofon. Nur la malgranda kolibro estis okupata, serĉante kelkajn gutojn per sia beko por ĵeti ilin sur la fajron. Post momento, la dazipo, tediĝinta pro tiu ridinda barakto, diris: "Kolibro! Ĉu frenezas? Ne per tiuj gutoj da akvo vi povos estingi la fajron! »

Kaj la kolibro respondis, «Mi scias, sed mi faras mian parton.»

 


12/10/2014 

Komunikaĵo N°3

 

La projekto « TUJ » daŭrigas sian vivon.

Rilate la peticion : la kalkulilo de Avaaz indikas 8494 en la 11 Oktobro 2014 je noktomezo (Pariza hor-zono), sed por ni, kiuj zorgas pri tiu afero, la ĝusta rezulto estas 8631. Ne gravas la diferenco, gravas nur la fakto, ke la kvanto de la subskribintoj kreskas. Malrapide, ĝi kreskas, sed konstante.

Ni atentigas vin : la peticio troveblas ĉi-tie

Ĝi disponas nun 16 versiojn rekte alireblajn, kaj entute 36 lingvojn. Ni atendas la armenan, la ĉeĥan kaj la latvan version.

Ni jam prezentis tiun projekton per prelego en diversaj urboj en Eŭropo :

Belgio, naŭfoje

Francio, okfoje

Hispanio, dufoje

Nederlando, dufoje

Italio, unufoje

Kroatio, unufoje

Se vi deziras, ke ni iru en vian urbon por prelegi, kontaktu nin. (vidi pli suben).

Nepras konstati, ke la informo ne bone transdoniĝas. Kiom da esperantistoj ankoraŭ neniam aŭdis ion pri tiu peticio, dum ĝi estis lanĉita en Februaro 2013, alidire antaŭ pli ol dek ok monatoj ?

Pri la projekto « TUJ », kiu ĝuste estas pli ampleksa, ne utilas paroli pri tio.

Tamen ni konstatas, — kaj estas tiom pli kuraĝige — ke tuj post prelego aperas nova elano kun novaj subskriboj. Nova elano, certe, sed ne nur loka. Ŝajnas, ke per la sociaj retoj, la homoj de la ĉeestantaro ne nur subskribas, sed ili dissendas la informon al siaj geamikoj.

Rilate la retejon «TUJ», sur kiu vi estas ĉi-momente, mankas ankoraŭ multe da lingvoj, por ke ĝi estu alirebla al la neesperantistoj.

Rilate la projekton mem, ankaŭ ĝi disvolviĝas, sed silente. Ni lanĉis pasintjare blankan T-ĉemizon kun la kvinkolora logotipo de la peticio, kun la slogano :

Multaj en la mondo subskribis la peticion ! Ĉu ankaŭ vi ?

Tiu T-ĉemizo aĉeteblas, sed baldaŭ ni aldonos specialan paĝon sur tiu retejo, rilate al tiu afero.

Ni estas en rilato kun la Centra Oficejo de UEA en Roterdamo, kaj esperas ricevi la permeson, por prelegi venont-julie dum la 100a Universala Kongreso en Lille.

Kaj ni havas ankoraŭ aliajn ideojn...

 

Se vi havas demandon, ne hezitu por kontakti Thierry Saladin al la jena retadreso :

<thierry_saladin@yahoo.fr>

 

Nur kune ni sukcesos.

Ĝis baldaŭ, estimataj samideanoj.

 

La skipo de tuj.free.fr

 

___________________________________


02/11/2013

Komunikaĵo N°2

 

Ni deziras informi vin pri la evoluo de projekto nia.

Antaŭ ĉio, vi devas scii, ke parolante pri la projekto, ni antaŭvidas ĉion, kio devos esti farita ĉe kaj ĉirkaŭ la peticio. Sekve, la internacia peticio ĉe Avaaz estas nur unu parto de la projekto. Ĵoaneso-n, la lanĉinton de la peticio, ni facile konvinkis, ke la peticio devas esti rigardata kiel preteksto. Pri tio ni revenos en alia mesaĝo.

Pripensinte la aferon, ni devas rigardi ĝin longdaŭra pro diversaj kialoj:

Unue, eĉ se ni atingus en la venonta jaro la nombron unu miliono, estas tute certe, ke tio ŝangus nenion.

Kial? Tute simple ĉar la vento forte blovas kontraŭ nia ideo. Estas tiel, nuntempe.

Kvankam la E.U. prezentas sin favora al la plurlingvismo, ĝi hipokrite preparas la terenon por la angla, pli precize por la globiŝo. Tiu afero estos detale klarigita en la TTTejo, ĉefe por la neesperantistoj.

Due, kaj konsekvence, tiu peticio ne estos prezentata al iu ajn oficiala Eŭropa instanco, en la venonta jaro, ekzemple. Kaj eĉ ne en 2015. Male, ni deziras uzi tiun peticion, kiel pretekston por lanĉi debaton tutmondskale. Ĉar ni deziras, ke organiziĝu en ĉiuj landoj, kaj ne nur en la eŭropaj landoj, debato por prezenti al la homoj la lingvan aferon en la mondo, kaj pli precize en la E.U.

Trie, la peticio estos prezentata iam. Alivorte, nur kiam estos starigita internacia premgrupo (lobio) postulanta de la Eŭropaj instancoj unu komunan lingvon neŭtralan, alidire Esperanton.

Ĉu tiu premgrupo ekzistas nun ? Evidente NE !

Ĉu ĝi devos ekzisti iam ? Evidente JES !

El kio konsistos tiu premgrupo ? El ni, la esperantistoj, kaj el tiuj, kiuj ankoraŭ ne konas Esperanton. Por tio, ne mankas pano sur la breto !  

Kvare, kiam tiu premgrupo estos sufiĉe impona, tiam kunlabore kun la oficialaj Eo-instancoj ni demandos nin, ĉu estas la bona momento por prezenti la peticion ?

Intertempe, estas multo por fari, kaj pri tio ni parolos en la venonta komunikaĵo:jam dirite.

Alian punkton : ni daŭre konstruas nian hejmpaĝaron « Tuj » kies retadreso estas http://tuj.free.fr

Ĉefe, ni provas krei tradukisto-listojn. Jen alia grava afero. Efektive, por sukcesi allogi neesperantistojn, necesas unue kaj antaŭ ĉio, ke tiu hejmpaĝaro estu en la gepatraj lingvoj de la vizitontoj.

Ĝis nun, mankas bonvolemuloj en multaj lingvoj. Krom koncerne la italan, litovan, la portugalan, kaj la nederlandan.

 

Ni prezentas al vi niajn bondezirojn por la jaro 2014, kaj ĝis la venonta komunikaĵo.

Provizore bonvolu skribi al tiu ĉi retadreso:

 <thierry_saladin@yahoo.fr>

Sufiĉas por hodiaŭ, kaj ni dankas vin pro via atento. 

Nur kune ni sukcesos 

Ĝis baldaŭ, estimataj samideanoj.

 

La skipo de tuj.free.fr

 

N.B.: Bonvolu ankaŭ viziti la paĝon "Moviĝo ĉieas", kie ĵus aperis novaĵo

 

___________________________________

 

28/05/2013

Komunikaĵo N° 1

 

 Gesinjoroj,

Depost la komenco de Februaro 2013, iu peticio lanĉita sur la Reto ricevas subskribojn. Jes, senbrue, tago post tago kaj el la tuta mondo, homoj el pli ol 104 landoj hodiaŭ aprobis tiun alvokon lanĉitan de Ĵoaneso de Divonne (pr. de Divon), la aŭtoro de tiu ĉi peticio: « Esperanto, oficiala lingvo de la Eŭropa Unio, nun! » Ĝi troviĝas je tiu cî retadreso:

http://www.avaaz.org/fr/petition/Esperanto_langue_officielle_de_lUE/ kaj ĝi estas rekte alirebla en naŭ aliaj lingvoj (angla, araba, korea, germana, hispana, itala, japana, portugala kaj rusa). Evidente, la teksto de la peticio ankaŭ alireblas en Esperanto kaj, nuntempe, en 14 aliaj lingvoj: albane, ĉine, dane, hebree, katalune, kartvele, litove, malte, okcitane, nederlande, pole, rumane, ukraine kaj vjetname, sed bedaŭrinde Avaaz, la posedanto de tiu hejm-paĝaro ne ebligas kromajn paĝojn rekte alireblajn. Nur ĉi-momente, ĉar ni esperas sukcesi, por ke la afero evoluu. La Eo-parolantoj kaj tiuj de la 14 lingvoj povas subskribi nur per la rekte alireblaj paĝoj kaj do per la koncernataj lingvoj. Tiu peticio ankaŭ alireblas ĉe Fejsbuko:

http://www.facebook.com/EsperantooficialalingvodeEuropaUnioNun

Notindas ke Ĵoaneso estas 16-jara junulo. El Kostariko, kie li daŭrigas sian gimnazian studon, li havis la ideon lanĉi tiun peticion, kiel defion al la tuta mondo por generi dank’ al provokema titolo la aperon de civitaneca pripenso planed-skale.

Jes, homoj bezonas internacian lingvon por komuniki. Jes, tiu internacia lingvo ekzistas kaj ĝi disponeblas por la tuta homaro depost 1887. Jes, Esperanto estas tia lingvo, ĉar ĝi posedas la necesajn kriteriojn por plenumi tiun agadon, Jes, Esperanto entenas valorojn ebligantajn la proksimiĝon de homoj, kiuj ajn estas ties devenaj landoj.

Ne, la angla ne povas esti elektita kaj evidente ne devas esti trudita, ĉar ĝi neniel posedas la kriteriojn pri facileco kaj pri egaleco, kiuj estas necesaj en justa internacia komunikado.

Ni estas nun eta skipo laboranta por tiu peticio. Ĉio estas farota. Ni tuj komencas, sed trankvile, bonorde, kaj malrapide, ĉar ni havas tempon. Fakte, ni opinias, ke ni devas rigardi tiun aferon longdaŭra, kaj ni jam elektis ke la unua paŝo okazos en la jaroj 2020-2022. Ni klarigos en venonta komunikaĵo la kialon de tiu elekto same kiel aliajn informojn, kiuj estos iom post iom plej gravaj kun la tempo.

Ekde nun, eksciu ke la 5000a subskribo atingis nin en la 16a de Majo. Temas pri homo el Sudano.

Gravegas, ke vi jam ekscias la fakton, laŭ kiu ni estas konstruantaj tutnovan hejm-paĝaron speciale dediĉitan al tiu peticio kaj al ĉio kio ĉirkaŭas. Ĝi estos la nervo-centro de nia agado. 

 Eĉ se tiu hejm-paĝaro ankoraŭ ne estas aktiva, jen ĝia retadreso: http://tuj.free.fr

Ni finas tiun unuan komunikaĵon verkitan kaj en la franca kaj en Esperanto per tiuj ĉi tri alvokoj:

1) Ne hezitu partigi tiun informon kaj diskonigi la peticion ĉirkaŭ vi.

2) kiu rigardu sin kompetenta, tiu konsentu sendi al ni tradukon de tiu ĉi komunikaĵo en sian gepatran lingvon. Fakte, tiu hejm-paĝaro estos plurlingva kaj tradukita kiel eble en multajn lingvojn.

3) Same, ni bezonas ricevi retadresojn el la tuta mondo, kaj de la naciaj Eo-asocioj, kaj de ĉiuj subskribintoj, kaj de ĉiuj subskribontoj.

Provizore bonvolu respondi al tiu ĉi retadreso:

 <thierry_saladin@yahoo.fr>

Sufiĉas por hodiaŭ, kaj ni dankas vin pro via atento. 

Nur kune ni sukcesos 

Ĝis baldaŭ, estimataj samideanoj.

 

La skipo de tuj.free.fr

_____________________________________ 

Communiqué N°1

 

Madame, monsieur,

Depuis le début du mois de février 2013, une pétition lancée sur Internet recueille des signatures. Oui, sans faire de bruit, jour après jour et dans le monde entier, des personnes issues aujourd’hui de plus de 104 pays ont approuvé cet appel lancé par Joannès de Divonne, l’auteur de cette pétition : L'Espéranto, langue officielle de l'Union européenne, maintenant ! Cette pétition se trouve à l’adresse suivante :

http://www.avaaz.org/fr/petition/Esperanto_langue_officielle_de_lUE/ et est directement accessible dans neuf autres langues (allemand, anglais, arabe, coréen, espagnol, italien, japonais, portugais et russe). Bien sûr, le texte de cette pétition est aussi accessible en espéranto et, pour le moment, dans 14 autres langues : albanais, catalan, chinois, danois, géorgien, hébreu, lituanien, maltais, néerlandais, occitan, polonais, roumain, ukrainien et vietnamien, mais malheureusement Avaaz, l’hébergeur de cette pétition ne nous permet pas d’autres accès directs. Pour le moment, car nous espérons bien parvenir à faire évoluer les choses. L’espéranto et les 14 langues sont donc accessibles uniquement par le biais des pages d’accueil des dix langues précédentes, et leurs locuteurs ne  peuvent signer que sur une de ces dix pages d’accueil en accès direct. Cette pétition est également accessible sur Facebook :

http://www.facebook.com/EsperantooficialalingvodeEuropaUnioNun

Il est intéressant de noter que Joannès est un jeune homme de 16 ans qui, du Costa Rica où il poursuit sa scolarité, a eu l’idée de lancer cette pétition, comme un défi au monde entier, afin de susciter derrière un titre provocateur l’émergence d’une réflexion citoyenne à l’échelle planétaire.

Oui, les hommes ont besoin d’une langue internationale pour communiquer. Oui, cette langue internationale existe et elle est à la disposition de l’humanité depuis 1887. Oui l’espéranto est cette langue car il remplit les critères requis pour jouer ce rôle. Oui, l’espéranto est porteur de valeurs favorisant le rapprochement des êtres humains quel que soit leur pays d’origine.

Non, la langue anglaise, même si elle rend quelques services, ne peut être choisie, et encore moins imposée, car elle ne possède en aucun cas les critères de facilité et d’égalité qui sont nécessaires dans la communication internationale équitable.

Nous sommes maintenant une petite équipe qui travaille sur cette pétition. Tout est à faire. Nous allons nous y atteler, mais dans le calme, dans l’ordre, sans précipitation, car nous avons le temps. En effet, nous pensons que nous devons inscrire cette affaire dans la durée, et nous nous sommes fixé un premier cap à l’horizon 2020-2022.  Nous vous expliquerons dans un prochain message les raisons de ce choix ainsi que d’autres informations qui prendront de plus en plus d’intérêt avec le temps.

D’ores et déjà, sachez que la 5000e signature est arrivée le jeudi 16 mai 2013. Il s’agit d’une personne issue du Soudan.

La nouvelle d’importance que vous devez connaître dès à présent, c’est que nous sommes en train de mettre sur pied un site Internet spécialement consacré à cette pétition et à tout ce qui tournera autour. Il sera le centre nerveux de notre action qui, nous vous le répétons, sera une action de longue durée.  Même si ce site n’est pas encore actif, voici déjà son adresse : http://tuj.free.fr

Terminons ce premier communiqué rédigé à la fois en français et en espéranto par les trois appels suivants :

1) N'hésitez pas à partager cette information et à faire connaître la pétition autour de vous.

2) Que celui ou celle qui s’en sent capable veuille bien nous adresser une traduction dans sa langue maternelle de ce premier appel. En effet, ce site Internet sera plurilingue et traduit dans la mesure du possible dans un maximum de langues.

3) De même, nous sommes à la recherche de toutes les adresses courrielles possibles, tant des associations nationales et régionales d’espéranto du monde entier, que des adresses Internet de celles et ceux qui ont déjà signé cette pétition ou qui s’apprêteraient à le faire. Veuillez provisoirement nous écrire à l’adresse suivante : <thierry_saladin@yahoo.fr>

Pour aujourd’hui, nous n’allons pas plus loin et vous nous vous remercions de votre attention. Ce n’est que tous ensemble que nous réussirons.

Au mois prochain, chers amis qui avez la même idée que nous.

 

L’équipe de tuj.free.fr.

______________________________

Comunicado N°1

 

Señora, señor

Desde principios de febrero del 2013, una petición iniciada en Internet recoge firmas. Sí, sin hacer ruido, día tras día y en el mundo entero, personas originarias hoy de más de 104 países han apoyado esta llamada iniciada por Joannès de Divonne, el autor de esta petición: El Esperanto, lengua oficial de Europa, ya ! Esta petición se encuentra en la siguiente dirección:

http://www.avaaz.org/es/petition/Esperanto_langue_officielle_de_lUE/ y está disponible directamente en nueve otros idiomas (alemán, inglés, árabe, coreano, español, italiano, japonés, portugués y ruso). Por supuesto, el texto de la petición también está disponible en esperanto, y por el momento, en 13 otros idiomas: albanés, catalán, chino, danés, georgiano, hebreo, holandés, lituano, occitano, polaco, rumano, ucraniano y vietnamita. Pero, desgraciadamente, Avaaz, el alojador, no nos permite otros accesos directos. Por el momento, ya que esperamos lograr cambiar las cosas. Por el momento, ya que esperamos lograr cambiar las cosas. El esperanto y los 13 otros idiomas están disponibles sólo a través de las páginas de inicio de los diez idiomas anteriores y sus hablantes sólo pueden firmar en una de estas diez páginas principales en acceso directo. La petición también está disponible en Facebook:

http://www.facebook.com/EsperantooficialalingvodeEuropaUnioNun

Resulta interesante saber que Joannès es un joven de 16 años quien, de Costa Rica donde sigue sus estudios, tuvo la idea de iniciar esta petición como un desafío al mundo entero, con el fin de suscitar, detrás de un título provocador, el surgimiento de una reflexión ciudadana a escala planetaria.

, los hombres necesitan una lengua internacional para comunicar. , este idioma internacional existe y está a la disposición de la humanidad desde 1887. el esperanto es este idioma, ya que cumple con los criterios requeridos para este papel. , el esperanto conlleva valores que promueven el acercamiento de los seres humanos, independientemente de su país de origen.

No, la lengua inglesa, aunque preste algunos servicios, no puede ser elegida, y mucho menos impuesta, ya que no presenta en ningún caso los criterios de facilidad y igualdad que son necesarios en la comunicación internacional equitativa.

Ahora somos un pequeño equipo de trabajo en esta petición. Todo está por hacer. Vamos a llevarlo con motivación pero tranquilamente, en orden, sin prisa, porque tenemos el tiempo. En efecto, pensamos que este asunto tiene que inscribirse en el tiempo y hemos establecido para el horizonte 2020-2022. Le explicaremos en la próxima comunicación las razones de esta elección al igual de otra información que será cada vez más importante con el tiempo.

El jueves16 de mayo 2013, conseguimos 5000 firmas con una persona de Sudán.

La noticia importante que hay que saber ahora es que estamos creando una página web dedicada especialmente a esta petición y todo lo que tiene que ver con ella. Será el centro neurálgico de nuestra acción, repetimos, es una acción prolongada. Aunque este sitio todavía no esté activo, esta es su dirección: http://.tuj.free.fr

Terminamos este primer comunicado redactado en español, esperanto y francés por las siguientes tres llamadas:

1) No dude en compartir esta información y dar a conocer la petición a los que conoce para recoger cada más firmas.

2) Quienquiera que se siente capaz, que nos mande una traducción en su lengua materna de este primer comunicado. De hecho, este sitio web será multilingüe y traducido en el número máximo posible de idiomas, por eso necesitamos su ayuda.

3) Del mismo modo, estamos buscando todos los correos electrónicos posibles, tanto de las asociaciones esperantistas nacionales y regionales en todo el mundo, como de los que ya firmaron la petición o que iban a hacerlo. Por favor, escriba temporalmente al siguiente correo: <thierry_saladin@yahoo.fr>

Para hoy, no vamos más lejos y le agradecemos por su atención. Es sólo juntos que lo conseguiremos.

Hasta el próximo mes, estimados amigos que tienen la misma idea que nosotros.

 

Equipo tuj.free.fr

___________________________________________________________

 Mededeling nr. 1


Dames en Heren,

Begin februari 2013 werd een petitie met bovenstaande titel op het internet geplaatst (http://www.avaaz.org/fr/petition/Esperanto_langue_officielle_de_lUE/). Sedertdien komen dag na dag, en van over de hele wereld, handtekeningen binnen, op vandaag van mensen uit meer dan 104 landen.  De petitie werd gelanceerd door Ĵoaneso van Divonne [van Divon], zestien jaar, uit Costa Rica, waar hij zijn middelbare studies doet.

De petitie is rechtstreeks bereikbaar in negen talen (Engels, Arabisch, Koreaans, Duits, Spaans, Italiaans, Japans, Portugees en Russisch). De tekst bestaat op dit ogenblik in veertien andere talen: Albanees, Chinees, Deens, Hebreeuws, Catalaans, Georgisch, Litouws, Maltees, Occitaans, Nederlands, Pools, Roemeens, Oekraïens en Viëtnamees.

Jammer genoeg biedt de Avaaz-website slechts de mogelijkheid om negen taalversies direct toegankelijk te maken. Sprekers van andere talen kunnen ondertekenen via een van de rechtstreeks toegankelijke talen. Deze petitie  staat ook op Facebook:

http://www.facebook.com/EsperantooficialalingvodeEuropaUnioNun

Ja, mensen hebben een internationale taal nodig om te communiceren. Ja, deze internationale taal bestaat en is beschikbaar voor de hele mensheid sinds 1887. Ja, Esperanto voldoet aan de vereiste criteria. Ja, Esperanto heeft waarden waardoor het bruikbaar is voor iedereen, ongeacht het land van oorsprong.

Nee, het Engels kan niet gekozen worden, en het mag uiteraard niet worden opgelegd, omdat het op geen enkele wijze aan de criteria voldoet van gebruiksgemak en van gelijkheid, die nodig zijn voor een eerlijke internationale communicatie.

We zijn nu een klein team dat werkt voor deze petitie. Alles moet nog gedaan worden. We zullen beginnen, maar rustig, op een ordelijke manier, en langzaam, want we hebben de tijd. Sterker nog, we denken dat we moeten denken op lange termijn. We hebben besloten dat de eerste stap zal plaatsvinden in de jaren 2020-2022. We zullen dit, samen met andere informatie, uitleggen in de volgende nieuwsbrief.

De 5000ste handtekening, van iemand uit Soedan, bereikte ons op 16 mei 2013.

Wij werken aan een nieuwe, meertalige website die volledig aan deze petitie zal gewijd zijn. Het adres is http://tuj.free.fr, maar de site is op dit ogenblik nog niet actief. 

We besluiten deze eerste nieuwsbrief met drie oproepen:

1) Aarzel niet om deze informatie over de petitie te verspreiden in je omgeving.

2) Wie zich hiertoe bekwaam acht, kan een vertaling van deze tekst in zijn moedertaal maken. 3) Ook hebben wij e-mailadressen nodig van over de hele wereld, van de nationale Esperanto verenigingen, en van al wie de petitie reeds ondertekende of nog zal ondertekenen.

Tot nader bericht kunt u reageren op dit e-mailadres:  <thierry_saladin@yahoo.fr>

Wij danken u voor uw aandacht. Alleen samen zullen wij slagen. Tot ziens.

 

Het team van tuj.free.fr

___________________________________

Comunicado N° 1

 

Senhoras e senhores

Desde o início de fevereiro de 2013, há, na internete, uma petição intitulada «Esperanto, idioma oficial da União Europeia, já!», lançada por Joannès de Divonne que, dia após dia, silenciosamente, já agregou o apoio de pessoas de todo o mundo, de mais de 104 países.  Pode ser acedida neste endereço:

http://www.avaaz.org/po/petition/Esperanto_langue_officielle_de_lUE/  e é diretamente alcançável em nove outras línguas (alemão, árabe, coreano, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês, e russo). Evidentemente que o texto da petição está também em Esperanto e, atualmente, em 14 outras línguas: albanês, catalão, chinês, dinamarquês, georgiano, hebreu, holandês, lituano, maltês, occitano, polaco, romeno, ucraniano e vietnamês, mas infelizmente a Avaaz, possuidora deste portal, não possibilita o acesso a outras. Esperamos conseguir que a situação evolua favoravelmente. Os esperantófonos bem como os falantes das outras 14 línguas podem subscrever a petição diretamente através da páginas das respetivas línguas. Também se lhe pode aceder pelo "facebook" em:

http://www.facebook.com/EsperantooficialalingvodeEuropaUnioNun.

Note-se que Joannès é um jovem de 16 anos. Na Costa Rica, onde frequenta os estudos secundários, teve a ideia de lançar esta petição, como um desafio a todo o mundo para gerar, a partir dum título provocador, uma reflexão cidadã à escala planetária.

As pessoas precisam de uma língua internacional para comunicar. Essa língua internacional existe e está à disposição de toda a humanidade, desde 1887. O esperanto é essa língua, porque possui os critérios necessários para isso, isto é, contém valores que possibilitam a aproximação das pessoas, seja qual for a sua proveniência.

O inglês não pode ser escolhido para tal e evidentemente não deve ser imposto, porque não possui, nem de longe, os critérios de facilidade e igualdade que são necessários numa comunicação internacional justa. 

Nós somos uma pequena equipa que trabalha para esta petição. Está tudo por fazer. Começamos já, mas tranquilamente, devagar e com ordem, porque temos tempo. Somos de opinião que devemos olhar este assunto a longo prazo, e até já apontamos o primeiro passo para os anos 2020-2022. Em próximo comunicado, esclareceremos a razão desta decisão bem como outras informações que, a pouco e pouco, com o tempo, se tornarão importantes.

Saiba, desde já, que, em 16 de maio, atingimos a subscrição número 5000. Fê-lo um sudanês.

É muito importante que saiba que estamos a construir um novo portal especialmente dedicado a esta petição e ao que lhe diz respeito. Ele será o centro nevrálgico da nossa atividade. Eis o seu endereço: http://tuj.free.fr , embora ainda não esteja ativo.

Terminamos este primeiro comunicado com três apelos:

1) Não hesite em partilhar esta informação e espalhar a petição à sua volta.

2) Toda a tradução deste comunicado é desejável. De facto, este portal será plurilingue e traduzido no maior número de línguas possível.

3) De igual modo, precisamos de endereços de todo o mundo, de associações de esperanto e de subscritores.

Provisoriamente, escreva para  <thierry_saladin@yahoo.fr

Sufiĉas por hodiaŭ, kaj ni dankas vin pro via atento. 

Nur kune ni sukcesos 

Ĝis baldaŭ, estimataj samideanoj.

  

La skipo de tuj.free.fr

_______________________________________

Pareiškimas Nr. 1

 

Ponios ir ponai,

nuo 2013 metų vasario pradžios pasirašoma internete paskelbta peticija. Taip, ramiai, be triukšmo, diena po dienos žmonės iš viso pasaulio, jau daugiau nei iš 104 šalių pritarė kreipimuisi, kurį pateikė Ĵoaneso de Divonne (tarti de Divon’), šios peticijos,  autorius : "Esperanto, oficiali Europos Sąjungos kalba, jau dabar!"

Ji randama šiuo adresu:

http://www.avaaz.org/fr/petition/Esperanto_langue_officielle_de_lUE/ ir yra tiesiogiai prienama pasirašymui  dar devyniomis kitomis kalbomis (anglų, arabų, korėjiečių, vokiečių, ispanų, italų, japonų, portugalų ir rusų). Akivaizdu, kad peticijos tekstas yra ir Esperanto kalba bei šiuo metu randamas dar 13 kitų kalbų: albanų, kinų, danų, hebrajų, katalonų, gruzinų, lietuvių, oksitonų, olandų, lenkų, rumunų, ukrainiečių ir vietnamiečių, deja, internetinė svetainė Avaaz nesuteikia galimybių kitiems papildomiems, tiesiogiai pasiekiamiems puslapiams. Tik šiuo metu yra tokia padėtis, nes mes tikimės, kad mums pasiseks ir kad žengsime pirmyn. Esperantininkai ir tie 13 kitakalbių gali peticiją pasirašyti tik per tuos puslapius, kurie yra tiesiogiai pasiekiamomis kalbomis. Ši peticija taip pat randasi Facebook adresu:

http://www.facebook.com/EsperantooficialalingvodeEuropaUnioNun

Pažymėtina, kad Johanesas yra 16-metis jaunuolis. Jis mokosi gimnazijoje Kostarikoje ir ten jam kilo idėja kaip iššūkį visam pasauliui paskelbti peticiją, kuri savo provokuojančiu pavadinimu paskatintų pilietiškai susimąstyti visos planetos žmones.

Taip, žmonėms yra būtina tarptautinė kalba komunikavimui. Taip, ta tarptautinė kalba ekzistuoja ir visa žmonija gali ją naudoti nuo 1887. Taip, Esperanto yra ta kalba, nes ji atitinka visus kriterijus būtinus tokiai veiklai. Taip, Esperanto turi savyje visas vertybes, kurios suteikia galimybę žmonėms suartėti, nesvarbu iš kokios šalies jie būtų kilę.

Ne, anglų kalba negali būti pasirinkta ir akivaizdu, kad neturi būti primesta, nes ji neatitinka lengvo mokymosi ir lygiateisiškumo kriterijų, kurie yra būtini tinkamam tarptautiniam bendravimui.

Dabar mes esame maža grupelė dirbanti šios peticijos labui. Viskas yra darytina. Mes pradedame tuoj, ramiai, tvarkingai ir lėtai, nes mes turime laiko. Faktiškai, mes manome, kad privalu numatyti jog tai bus ilgalaikis reikalas ir mes jau pasirinkome, kad pirmasis žingsnis bus 2020-2022. Sekančiame pareiškime mes paaiškinsime priežąstį ir pateiksime kitą informaciją, kuri su laiku, po truputį, darysis vis svarbesnė.

Jau dabar  veta žinoti, kad mus iki gegužės 16 pasiekė 5000-asis parašas. Tai buvo žmogus iš Sudano.

Labai svarbu, kad jūs jau dabar žinotumėte, kad mes kuriame naują internetinę svetainę specialiai skirtą tik šiai peticijai ir visiems dalykams susijusiems su ja. Ji bus mūsų veiklos proto-centras. Net jei ši mūsų svetainė dar nėra veikianti štai jos adresas: http://tuj.free.fr

Savo pirmą pareiškimą parašytą prancūzų ir Esperanto kalbomis baigiame trimis kreipimaisis:

1)   Nevenkite šią peticiją išplatinti savo aplinkoje.

2) Tie kurie manote, kad sugebate, sutikite atsiųsti mums šio pareiškimo vertimą į savo gimtąją kalbą. Faktiškai, šita svetainė yra daugiakalbė ir išversta į kiek galima daugiau kalbų.

3) Taip pat mums reikia elektroninių adresų iš viso pasaulio ir nacionalinių E- sąjungų, ir visų pasirašiusių ir visų kurie planuoja pasirašyti.

Laikinai informaciją prašau kol kas siųsti šiuo adresu: <thierry_saladin@yahoo.fr>

Tiek šiam kartui, dėkui už jūsų dėmesį.

Tik kartu veikiant mums pasiseks.

Iki greitai, gerbiami bendraminčiai.

 

Tuj.free komanda 

________________________________

Circolare N°1

  

Signore e signori,

Dall’inizio del mese di Febbraio 2013, una petizione immessa in rete ottiene delle sottoscrizioni. Sì, silenziosamente, giorno dopo giorno persone da più di 104 Paesi hanno ad oggi approvato questo richiamo lanciato da Ĵoaneso de Divonne (pr. de Divon), l’autore di questa petizione: « Esperanto, lingua ufficiale dell’Unione Europea, adesso! » Lo si trova cliccando sul link sottostante:  »

http://www.avaaz.org/fr/petition/Esperanto_langue_officielle_de_lUE/ e lo si raggiunge direttamente in altre nove lingue : inglese, arabo, coreano, tedesco, spagnolo, italiano, giapponese, portoghese e russo. Ovviamente, il testo della petizione è reperibile anche in esperanto ed, attualmente, in 14 altre lingue: albanese, cinese, danese, ebraico, catalano, georgiano, lituano, maltese, occitano, olandese, polacco, rumeno, ukraino e vietnamita, ma sfortunatamente Avaaz, il posessore di questo sito non prevede ulteriori pagine raggiungibili direttamente. Non almeno per ora per quanto sia nelle nostre intenzioni agire fino ad ottenere un’evoluzione in tal senso. Quanti parlano l’esperanto e quelli tra coloro che parlano una delle altre 14 lingue possono aderire unicamente tramite le pagine raggiungibili direttamente e dunque solo in una delle succitate lingue. La petizione in oggetto è visibile anche tramite Facebook cliccando su:

http://www.facebook.com/EsperantooficialalingvodeEuropaUnioNun

C’è da notare che Ĵoaneso è un giovane sedicenne. Vive nel Costarica, Paese in cui sta proseguendo nei suoi studi ginnasiali ed ha avuto l’idea di lanciare questa petizione, quasi una sfida al mondo intero al fine di generare, in ragione del titolo provocatorio l’attivazione di una meditazione quale cittadino a livello planetario. , la gente necessita di una lingua internazionale per comunicare. , questa lingua esiste ed è disponibile per l’intera umanità fino dal 1887  

, l’esperanto è questa lingua dal momento che dispone di tutti i criteri per assolvere a questo compito, , l’esperanto racchiude in se i valori che rendono possibile l’avvicinamento delle persone, qualunque ne sia la provenienza. No, l’inglese non può essere scelto ed ovviamente non dev’essere imposto, dal momento che manca completamente dei criteri quali la semplicità e l’eguaglianza, caratteristiche indispensabili per una comunicazione internazionale. Al momento costituiamo una piccola squadra che si prefigge di lavorare attorno a questa petizione. Sarà fatto tutto quanto è possibile. Cominciamo subito ma, tranquillamente, in ordine e lentamente dal momento che il tempo non ci manca. In effetti, riteniamo che si debba  considerare il nostro obiettivo come qualcosa a lunga scadenza ed abbiamo scelto per il primo passo il periodo che va dal 2020 al 2022. In un prossimo comunicato, chiariremo la ragione di questa scelta così come forniremo ulteriori informazioni volta a volta più importanti nel corso del tempo.

Basti sapere che al momento o più precisamente alla data del 16 di Maggio, le sottoscrizioni hanno raggiunto il numero di 5.000. Dobbiamo questo traguardo ad una persona del Sudan. Di particolare importanza è l’informazione inerente il fatto che è stata creata questa pagina, il modo in cui è stata creata e tutto ciò che la costituisce. Sarà la colonna portante di questa attività. Seppure non è ancora attiva, eccone l’indirizzo:  http://tuj.free.fr

        Concludiamo questo primo comunicato scritto in francese ed in esperanto con queste 3 raccomandazioni:

1)   Non esitate nell’inviare questa informazione e nel far conoscere questa petizione a chi vi circonda.

2)   Chi si ritiene all’altezza di farlo, ci faccia pervenire la traduzione nella sua lingua madre. In effetti queste pagine verranno tradotte per quanto possibile nel maggior numero di lingue in cui saremo in grado di farlo. 

3)    Nel contempo ci necessita ricevere la più vasta quantità di indirizzi da tutto il mondo, delle associazioni esperantiste nazionali così come di tutti i sottoscrittori e di quanti la sottoscriveranno.

Temporaneamente, vogliate rispondere a questo indirizzo.  <thierry_saladin@yahoo.fr>

_____________________________________ 

 Komunikat nr. 1

 

Szanowni Państwo,

 

Od początku lutego 2013r, petycja została uruchomiona przez Internet i tą drogą otrzymuje podpisy. Spokojnie, dzień po dniu na całym świecie, ludzie z ponad 104 krajów, poparli ten apel promowany przez jej autora Ĵoanesa Divonne (wym. z Diwon), Petycja: "Esperanto, językiem urzędowym Unii Europejskiej”, znajduje się pod tym adresem:

http://www.avaaz.org/fr/petition/Esperanto_langue_officielle_de_lUE/ i jest bezpośrednio dostępna w dziewięciu językach. (angielski, arabski, koreański, niemiecki, hiszpański, włoski, japoński, portugalski i rosyjski). Oczywiście, tekst petycji jest również dostępny w języku angielskim. Obecnie powstały jej wersje w kolejnych 14 językach: (albańskim, chińskim, duńskim, hebrajskim, katalońskim, gruzińskim, litewskim, maltańskim, okcytańskim, holenderskim, polskim, rumuńskim, ukraińskim i wietnamskim. Niestety Avaaz, właściciel tej strony nie umożliwia bezpośredniej obsługi dodatkowych stron. Można je jednak znaleźć. Mamy nadzieję, że jest to sytuacja chwilowa i dalszy rozwój strony pozwoli usunąć ten problem. Esperantyści i mówiący w tych 14 językach mogą podpisać petycję tylko na stronach bezpośrednio dostępnych. Petycja ta jest również dostępna w Facebooku:

http://www.facebook.com/EsperantooficialalingvodeEuropaUnioNun

Należy pamiętać, że Ĵoanes jest 16-letnim młodzieńcem z Kostaryki, gdzie uczy się w dalej w gimnazjum Właśnie wtedy, miał pomysł, napisania petycji, jako wyzwania dla całego świata, Ten prowokacyjny tytuł ma pobudzić do refleksji obywateli świata.

Ludzie potrzebują międzynarodowego języka do łatwego porozumiewania. Ten międzynarodowy język istnieje i jest dostępny dla całej ludzkości od 1887 roku. To esperanto jest takim językiem, ponieważ posiada niezbędne kryteria w do wykonania tego zadania, Esperanto zawiera wartość pozwalające na zbliżanie ludzi, niezależnie od ich kraju pochodzenia.

Angielski nie powinien zostać wybrany, i oczywiście nie powinno się do tego nakłaniać, Nie ma on kryteriów łatwości i równości, które są niezbędne w uczciwej komunikacji międzynarodowej.

Jesteśmy teraz małym zespołem pracującym dla tej petycji. Wszystko zaczyna działać. Zaczynamy, spokojnie, ale w sposób uporządkowany, Powoli, bo mamy na to czas. Faktycznie myślę, że musimy patrzeć na to działanie długoterminowo i postanowiliśmy, że pierwszy etap odbędzie się w latach 2020-2022. Wyjaśnimy w następnej deklaracji przyczynę tego wyboru, Także wszelkie inne informacje, będą coraz bardziej ważne w upływie czasu.

Od teraz wiemy, że 5000-y podpis pojawił się 16 maja. i pochodzi od człowieka z Sudanu.

Bardzo ważne, abyśmy znali wydarzenia zgodnie z którymi budujemy nową stronę, specjalnie dedykowaną tej petycji i wszystkiemu co ją otacza. To będzie centrum naszych działań. Nawet jeśli ta strona nie jest jeszcze w pełni aktywna to, zapamiętaj jej adres: http://tuj.free.fr

Kończąc ten pierwszy komunikat napisany po francusku i po esperancku kierujemy do Was te trzy apele.

 1) Nie wahaj się dzielić tą informacją i rozpowszechniaj wokół petycję.

2), Ci którzy uznają się za wystarczająco kompetentnych, proszeni są o wysłanie tłumaczenia tego oświadczenia w języku ojczystym. W rzeczywistości ta strona będzie  wielojęzyczna i tłumaczona na wiele języków.

3) Ponadto, musimy uzyskać adresy e-mail z całego świata, krajowych stowarzyszeń esperanckich i wszystkich sygnatariuszy.

Tymczasowo prosimy odpowiedzieć na ten e-mail:

 <thierry_saladin@yahoo.fr>

Wystarczy na dzisiaj, Dziękujemy za uwagę.

 

Tylko razem możemy odnieść sukces

Do zobaczenia wkrótce, drogi przyjacielu.

 

Zespół tuj.free.fr

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-menu

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Connexion